Δήμος Καβάλας: Διακρατική Συνάντηση του έργου “DigiMedFor” στη Βαρκελώνη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου “DigiMedFor” στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon. Η ομάδα έργου του Δήμου Καβάλας παρευρέθηκε στη διήμερη συνάντηση εκπροσωπούμενη από την Μαρία Κατσικάρη, συντονίστρια του έργου, και τον κ. Ανδρέα Ξηρό, δασολόγο-επιστημονικό υπεύθυνο για το έργο, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε τεχνικά workshops και συσκέψεις αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών του προγράμματος. Παράληληλα, είχαν και την ευκαιρία να επισκεφθούν το τοπικό δάσος, που αποτελεί την περιοχή εφαρμογής για την Βαρκελώνη.

             ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

🎯 Το όραμα του Δήμου Καβάλας στο έργο DIGIMEDFOR είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοτικών δασών αλλά και του αστικού πρασίνου. Το δάσος της Λιμνιάς αποτελεί την πιλοτική περιοχή για τον Δήμο μας, όπου εφαρμόζονται ήδη οι προτεινόμενες από το πρόγραμμα τεχνολογικές λύσεις. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα, αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του δάσους με εναέρια drone και αναμένεαι και η επίγεια σάρωση με robot, καθώς επίσης συλλέγονται και γεωδεδομένα με τεχνολογία AI που αναμένεται να αξιοποιηθούν για την προώθηση της βιωσιμότητας των Μεσογειακών δασών.
📋 Κατά την διήμερη διακρατική συνάντηση, η Καβάλα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει λεπτομερώς τις έως τώρα δράσεις του Δήμου, με γνώμονα την εναρμόνισή τους με την ενιαία δασική και ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου.

👍 Ο Δήμος Καβάλας δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει και να προωθεί την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον τομέα της δασικής διαχείρισης. Μέσα από τη συμμετοχή του στο έργο DigiMedFor, στοχεύει να αναδείξει την σημασία της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών για την προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *