Δήμος Καλαμάτας: Συνεδρίασε η γνωμοδοτική Επιτροπή Αθλητισμού

Συνεδρίασε για πρώτη φορά από την σύστασή της, η γνωμοδοτική Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, τα μέλη της Επιτροπής και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Υπήρξε ενημέρωση για το ρόλο της γνωμοδοτικής επιτροπής, τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας της καθώς και οι προτεραιότητες της, ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης δόθηκε ενημέρωση για παρεμβάσεις ευπρεπισμού και συντηρήσεων που έχουν υλοποιηθεί και για άλλες που προγραμματίζονται με στόχο τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των αθλητικών χώρων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, επίσης, θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και αποφάσεις σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας που θα διέπει με τη νέα αγωνιστική περίοδο τους δημοτικούς αθλητικούς χώρους.

Ο Δήμαρχος, ζήτησε να υπάρχει ενημέρωση προς όλα τα μέλη και καλή συνεργασία, επισημαίνοντας ότι ο στόχος που έχει τεθεί δεν είναι μόνο η βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και η ορθή του λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση συλλόγων και δημοτών, αλλά μέσα στη θητεία η ενίσχυσή τους με νέες αθλητικές δομές.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *