ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 4ων ΜΗΝΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ)

By dimos.gr Jun 28, 2023

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 4ων ΜΗΝΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ)

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας όπως περιγράφονται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.