Δήμος Γορτυνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: οδοποιία Τ.Κ. Βυτίνας

By dimos.gr Jun 22, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
220 03 Λαγκάδια
Τηλ: 2795360308
e-mail: techniki@gortynia.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.