Το συνολικό έργο αφορά εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Άργους-Μυκηνών μέσω αντίστοιχων εργασιών (π.χ. χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων,

εγκατάσταση επιγραφών κ.ά), βάσει του Οδηγού υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Έκδοση 1.1, Νοέμβριος 2022 [Α.Π. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022].
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε επτά (7) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Άργους-Μυκηνών, τα οποία βρίσκονται στις εξής Κοινότητες:
Κοινότητα Άργους, ΔΕ Άργους
Κοινότητα Λυρκείας, ΔΕ Λυρκείας
Κοινότητα Κουτσοποδίου, ΔΕ Κουτσοποδίου
Κοινότητα Μυκηνών, ΔΕ Μυκηναίων
Κοινότητα Νέας Κίου, ΔΕ Νέας Κίου
Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, ΔΕ Αχλαδοκάμπου
Κοινότητα Σκοτεινής, ΔΕ Αλέας
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο των ΚΕΠ περιλαμβάνουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, συντήρηση και βαφή εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων, προμήθεια/κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού (μονάδες γραφείων εξυπηρέτησης κοινού, ερμάρια, καθιστικά αναμονής), προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablet και συστήματος προτεραιότητας εξυπηρέτησης πολιτών, φωτιστικών οροφής, κρεμαστών φωτιστικών άνωθεν των θέσεων εργασίας-εξυπηρέτησης κοινού, εξωτερικών επιγραφών κλπ.
Το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Leave a Reply

Your email address will not be published.