Την Πέμπτη 20 Απριλίου υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους» μεταξύ του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη και του κ. Γεώργιου Άσπρου εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 409.200,00€ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80% μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020».

Το κτήριο του κλειστού γυμναστηρίου, συνολικού εμβαδού 904.70τ.μ., κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε, σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ και θεωρείται ενεργειακά μη αποδοτικό. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, με κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης και ανάκτηση ενέργειας εξαερισμού, την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, την εγκατάσταση νέου συστήματος ζεστού νερού χρήσης με λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης, ηλιακούς συλλέκτες και νέο δοχείο αποθήκευσης και σύστημα ελέγχου και την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, με σύνδεση στο δίκτυο με συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας (Net-metering). Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β+, έχοντας επιτύχει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 66,2% και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 67,4%.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα έχουν επιτευχθεί δύο πολύ σημαντικοί στόχοι. Αφενός θα παραδοθούν στους αθλούμενους αρτιότερες και πιο λειτουργικές εγκαταστάσεις, αφετέρου θα περιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και το ενεργειακό κόστος για τον Δήμο μας. Δημιουργούμε υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον προσφέροντας ποιότητα ζωής στους κατοίκους μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και το κοινωνικό σύνολο του Δήμου μας».

Leave a Reply

Your email address will not be published.