Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023) και ενόψει της έναρξης αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου 2023 οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

• Σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
• Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
• Εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 100 μ. των ανωτέρω και
• Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

Μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2023, υποχρεούνται:

• Στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους.
• Στην αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της.
• Την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
• Στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου, που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5, του ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023 κυρώσεις.

Απαγορεύονται:
• Το άναμμα φωτιάς, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών.
• Κάθε χρήση φωτιάς, φλόγας ή σπίθας στην ύπαιθρο.
• Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
• Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων πυρακτωμένων υλών.
• Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση εύφλεκτων υλών ή απορριμμάτων.
• Το κάπνισμα μελισσών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν:
1. Δήμος Γορτυνίας: τηλ/νο 2795360300, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 15:00
2. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Καζάς, τηλ/νο 6936947007.
3. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Γορτυνίας, τηλ/νο 2975360503, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00.

Ο Δήμος Γορτυνίας προσβλέπει στην ανταπόκριση και τη συνεργασία των πολιτών για την αποφυγή επικίνδυνων και ζημιογόνων για τις ζωές όλων, καταστάσεων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΖΑΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πυροσβεστική: 199
Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας: 2795031205
Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων: 2797022210
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Βυτίνας: 2795022100
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπαίων: 2797024600
Στάθης Κούλης, Δήμαρχος: 6977615011
Δημήτριος Καζάς, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας και αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας: 6936947007
Σταύρος Δημάκος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας: 6944700037
Δημήτριος Μπόρας, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ηραίας: 6972869034
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κλείτορος: 6948403750
Παναγιώτης Κουτρουμάνος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κοντοβάζαινας: 6945201447
Ευστάθιος Καγιούλης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδίων: 6944280317
Νεκτάριος Μπαρούτσας, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τρικολώνων: 6977029314
Λεωνίδας Συριόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων: 6946001793

Leave a Reply

Your email address will not be published.