Ο Δήμος Αιγάλεω στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω» σας προσκαλεί στο 3ο Open Day της Μικρο-Θερμοκοιτίδας».

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023
12:00 μ.μ.
Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω

Leave a Reply

Your email address will not be published.