Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την 84η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», με την οποία αίρεται το μέτρο της υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για τους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα πλην όσων εργάζονται σε δομές υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.