Δίκτυο Αποχέτευσης και στην Κάντζα και λοιπές περιοχές Δήμου Παλλήνης, νότια της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού

Ξεκίνησε η σύνταξη της  οριστικής  μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς Λεονταρίου (Κάντζας) και λοιπών περιοχών του Δήμου Παλλήνης, Νότια της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, στο πλαίσιο της  από 12.01.2023 Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ανάδοχου Μελετητικής εταιρίας.

Σύμφωνα με την ανατεθείσα σύμβαση, θα κατασκευαστούν στον Δήμο Παλλήνης περίπου  55  επιπλέον χιλιόμετρα  δικτύου αποχέτευσης, στις περιοχές Κάντζα – Λεοντάρι, Αγ. Νικόλαο, Κάτω Μπαλάνα, Λουτρό, Εργατικές Κατοικίες Ι, ΙΙ, ΙIΙ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία αναμένεται εντός του 2023, θα ξεκινήσει η δημοπράτηση της κατασκευής του έργου.

Το έργο έρχεται να προστεθεί στην εν εξελίξει κατασκευή αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ στον υπόλοιπο Δήμο Παλλήνης.

Με την ολοκλήρωση των έργων, όλοι οι δημότες του Δήμου Παλλήνης θα έχουν πρόσβαση  σε μια ζωτική υποδομή με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη  ολοκλήρου του Δήμου  Παλλήνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.