Δήμος Ασπροπύργου: Ανάρτηση ερωτηματολογίου για τη Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

By dimos.gr Feb 15, 2023

Ο Δήμος Ασπροπύργου, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) προχωρά στην ανάρτηση σχετικού ερωτηματολογίου, τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 – ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021 ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου.

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας  Ακολουθεί ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: https://forms.gle/pvDmNsCiAZGyeyZc6 .

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
*ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ.
*ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Κατέβασε το Αρχείο

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.