Δήμος Επιδαύρου: Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν.

By dimos.gr Feb 15, 2023

Δείτε εδώ το σχετικό Οδηγό.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.