Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση των ωφελούμενων της πράξης «Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών»  με Κωδικό ΟΠΣ 5154501  που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογισθείσας δαπάνης/εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έως

144.690,32  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 183382

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα συννημένα αρχεία

Leave a Reply

Your email address will not be published.