Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύουν, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Συνημμένα αρχεία: 

PDF icon prosklisi_oe_01.02.2023.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.