Στα πλαίσια της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Παλλήνης».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Τυχόν σχόλια παρακαλώ όπως αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@pallini.gr μέχρι 28/1/2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.