ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Επισυναπτόμενο Αρχείο: PDF iconΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF iconΠΕΡΙΛΗΨΗ, PDF iconΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, PDF iconΕΣΥ, PDF iconΣΑΥ, PDF iconΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ, PDF iconΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, PDF iconΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, PDF iconΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ, PDF iconΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, PDF iconΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, PDF iconΦΑΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.