ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ  Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ισχύει για το διάστημα 1/12/2022-31/1/2023

Οικονομική Υπηρεσία / Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.

ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.