Έναρξη εργασιών εκτέλεσης έργου: «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας», ξεκινάνε οι εργασίες…

Read More