Καλείστε στην 27 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – Ε Ι Δ Ι Κ Η – έτους 2022 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, Δ.Ε. Γέρακα, στις 20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 19:30, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων οι εισηγήσεις των οποίων έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Θα τηρηθεί για την παρούσα συνεδρίαση, μεικτό σύστημα, ήτοι δια ζώσης, με φυσική παρουσία των συμβούλων στο Δημοτικό Κατάστημα, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για όσους Δημοτικούς Συμβούλους το επιθυμούν. 

1. Λήψη απόφασης για ψήφιση του Προϋπολογισμού  Δήμου  Παλλήνης  έτους 2023. 

2. Λήψη απόφασης  για έγκριση του Ο.Π.Δ. έτους 2023  Δήμου Παλλήνης,  

Leave a Reply

Your email address will not be published.