Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την Απόφαση του Δ.Σ. Επιδαύρου με την οποία ενέκρινε το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Επιδαύρου 2021-2024, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 όπως ισχύει, δημοσιοποιείται για διαβούλευση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.