Εκκίνηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεταμόρφωσης

By dimos.gr Nov 9, 2022

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μεταμόρφωσης προγραμματίζεται να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ50Χ
2ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ50Χ
3ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ25Χ
4ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ25Χ
5ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α150Χ
6ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ50Χ
7ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΛΠ25Χ
8ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ25Χ
9ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ25Χ
10ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ25Χ
11ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ25Χ
12ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ25Χ
13ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ25Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του/της υποψηφίου/ίας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα υλοποιούνται απογευματινές ώρες σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες του Δήμου. Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεταμόρφωσης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132012997 και 2132012998

Ταχ. Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση Email: paideia@metamorfossi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.