ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 12 συνεδρίαση έτους 2022, δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, Δ.Ε. Γέρακα, στις 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:  

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.