ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

By dimos.gr Oct 27, 2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: “COMPILE- Integrating community power in energy islands” στο πλαίσιο του Horizon 2020. Στο πρόγραμμα, μαζί με τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου,

συμμετείχαν συνολικά 12 συνεργάτες(Partners):

1. UNIVERZA V LJUBLJANI (Συντονιστής)

2. ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA

3. JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH

4. INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

5. PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA DD LIUBLJANA

6. ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO

7. RESCOOP EU ASBL

8. DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CREVILLENT S.L.U

9. IDEAZ STORITVE D.O.O

10. COOPERNICO-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL

11. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

12. ZELENA ENERGETSKA ZADRUGA ZA USLUGE

Η εισαγωγή της τοπικής κοινωνίας στην ιδέα της δημιουργίας ενεργειακής κοινότητας, αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους του προγράμματος COMPILE. Ειδικότερα σκοπός του προγράμματος ήταν η ενεργοποίηση και χρήση των τοπικών συστημάτων ενέργειας, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ραγδαία ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η υποστήριξη της μετάβασης στην αποκεντροποιημένη παραγωγή ενέργειας.

Έτσι, οι παθητικοί καταναλωτές ενέργειας μπορούν να μετατραπούν σε παραγωγούς-καταναλωτές εξοικονομώντας ενέργεια μέσω ενεργειακών κοινοτήτων. Στην αρχή του έργου, είχε μόλις εισαχθεί ο ελληνικός νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες,(Ν.4513/2018) καθιστώντας ζωτικής σημασίας την κατανόηση, την επικοινωνία και τη διάδοση της ευκαιρίας αυτού του πλαισίου. Η διαδικασία υποστηρίχθηκε από τις εμπειρίες και τις γνώσεις που προέκυψαν από την εργασία των εταίρων του COMPILE, κατά τη διάρκεια του έργου.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου στο πλαίσιο του προγράμματος αποτέλεσε πιλοτική τοποθεσία όπου εγκαταστάθηκαν τα εργαλεία του COMPILE ώστε να αξιολογηθούν. Μελετήθηκε επίσης το τεχνικό, θεσμικό, νομικό και κοινωνικό πλαίσιο γύρω από το οποίο δύναται να παραχθεί ένας «χάρτης» δημιουργίας ενεργειακής κοινότητας (roadmap for the Energy Community). Μέσω του COMPILE αναπτύχθηκαν τόσο τεχνικά όσο και κοινωνικά εργαλεία τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων από την δημιουργία μέχρι την ανάπτυξή τους. Πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο διατίθενται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.compile-project.eu/news/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.