Δήμος Ηρακλείου: Διαβούλευση για τη δημιουργία Κύκλου Εκπαίδευσης Ενηλίκων

By dimos.gr Oct 25, 2022

Με στόχο να εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με ενότητες που συνδέονται με το τοπικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σκοπεύει να διοργανώσει Κύκλους Εκπαίδευσης και Διαλόγου, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούν οι ραγδαίες μεταβολές της εποχής μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε τους πολίτες που έχουν κατ’ αρχήν ενδιαφέρον είτε να παρακολουθήσουν, είτε να διδάξουν στα εν λόγω προγράμματα να επιλέξουν, μέσα από τις παρακάτω ενότητες Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας, ποιές εξ αυτών θα επιθυμούσαν είτε να διδαχθούν, είτε να διδάξουν.

Στα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας επιλέγουμε από λίστα προγραμμάτων, που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα διά βίου μάθησης ενηλίκων στα θεματικά  πεδία:

 • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
 • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Γλώσσα και Επικοινωνία
 • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 • Πολιτισμός και Τέχνη
 • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Στα προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, προτείνουμε να συμπεριλάβουμε ενότητες για τη:

 • Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
 • Κλιματική αλλαγή

Επιπλέον θεματικές ενότητες που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα:

 • Το σύγχρονο κοινωνικό-Εργασιακό-Οικονομικό περιβάλλον
 • Οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να στηρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Σύγχρονα συστήματα υγείας
 • Υπερπληθυσμός
 • Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Οργάνωση και λειτουργία πρωτογενούς παραγωγής
 • Χρόνος εργασίας ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Η γλώσσα (ξένες γλώσσες)  ως εργαλείο επικοινωνίας και πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης
 • Ο ρόλος της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή

Όπως επίσης και τα τεχνικά θέματα:

 • Χρονικός  Προγραμματισμός  Έργων
 • Χρήση του πακέτου λογισμικού MS-Project της MICROSOFT για Χρονικό Προγραμματισμό Έργων
 • Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος στην Παραγωγή (Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων υλών, Προληπτικός Ποιοτικός Έλεγχος, Έλεγχος παραδοχής – παραλαβής τελικών προϊόντων)
 • Μελέτη Εργασίας (Μελέτη Μεθόδων, Μελέτη Κινήσεων, Μελέτη Χρόνων)
 • Εργονομία (Φωτισμός, Θόρυβος, Χημικό Περιβάλλον, Πρόληψη Εργατικών Ατυχημάτων, Γενικοί Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας)
 • Χρήση Η/Υ – Windows – MS-Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Το λογισμικό σχεδίασης AUTOCAD
 • Συστήματα Θερμάνσεων και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Θερμάνσεις
 • Συστήματα Κλιματισμού και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κλιματισμό
 • Το λογισμικό μηχανολογικής σχεδίασης SOLIDWORKS
 • Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (εφαρμογές Windows και εφαρμογές Web) με το περιβάλλον VISUAL STUDIO της Microsoft και την γλώσσα προγραμματισμού C# (C Sharp)

Οι Κύκλοι θα οργανωθούν σε ημερολογιακό πρόγραμμα με εβδομαδιαία βάση αναλόγως με τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος διδασκόντων/διδασκόμενων ενώ θα εξετασθεί σταδιακά και η δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.