Σάββατο 5 Νοεμβρίου. Προσφέρουμε αίμα για εκείνους που το χρειάζονται στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.