Δήμος Αμαρουσίου: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ)

By dimos.gr Oct 12, 2022

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.1.587/06-09-2022  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)  εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 03-10-2022 μέχρι και την Τετάρτη 05-10-2022  και συγκεκριμένα την Τετάρτη 05-10-2022 μέχρι και τις 14.00 μ.μ.,  στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314/5). 

14-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

14-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

14-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

14-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

14-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

14-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

14-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.