ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 15η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης για έγκριση κοπής ενός δένδρου (ευκαλύπτου) επί του πεζοδρομίου, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Φειδιππίδου στην Κοινότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης και εισήγηση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής για ενίσχυση και υποστήριξη επιφανείας πρανών σε οικίες – πολυκατοικίες που γειτνιάζουν στο κεντρικό ρέμα επί της οδού Σαλαμίνος της Κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης και εισήγηση στη Δ/νση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών για την κατασκευή πεζογέφυρας στο κεντρικό ρέμα Παλλήνης, επί της οδού Σαλαμίνος (Λόφος Παλλήνης) για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών εκκενώσεως του συγκεκριμένου οικισμού της Κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

ΑΡΧΕΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.