Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Ράφτη, Κακουραίικα και Σαρακίνι

By dimos.gr Aug 26, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
220 03 Λαγκάδια
Τηλ: 2795360308
e-mail: techniki@gortynia.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.