ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
220 03 Λαγκάδια
Τηλ: 2795360308
e-mail: techniki@gortynia.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Leave a Reply

Your email address will not be published.