«Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας,
καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου μας, που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο
στην εξάρθρωση πιθανού κυκλώματος εκμετάλλευσης βρεφών. Η
παρατηρητικότητά τους, το αίσθημα ευθύνης και το υψηλό επίπεδο
επαγγελματισμού με το οποίο ενήργησαν, συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε η
Ελληνική Αστυνομία και η Εισαγγελία Ανηλίκων να ξετυλίξουν αστραπιαία το
κουβάρι του νήματος μέχρι τέλους».

Leave a Reply

Your email address will not be published.