Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Ανθούσας, να μην προχωρούν σε περιττή χρήση και σπατάλη νερού, γιατί δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην πίεση του δικτύου και αφενός δυσκολεύεται η πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό αλλά μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς η στάθμη της δεξαμενής.

Όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κατάστασης ο καθένας με τον τρόπο του και αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι το νερό με το οποίο εφοδιάζονται συνεχώς τα οχήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.