ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 072/2022 (ΑΔΑ: ΨΣ0ΦΩΞΚ-ΨΛΖ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή «Ανάρτηση της της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 2(ΚΕΝΤΡΟ), 5(ΜΠΑΛΑΝΑ) και 6(ΔΕΣΗ) στην Δ.Ε. Γέρακα» στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12-Γέρακας-Γραφείο 9, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604649 και 210-6604717, από Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 έως και Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Ενημέρωση θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία από 9.00 π.μ.-12.00 μ.μ. είτε ηλεκτρονικά καταθέτοντας το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο e-mail : protokollo@0156.syzefxis.gov.gr, όπου και θα τους δοθεί απάντηση.

Όσοι διαφωνούν με την Πρόταση της Πολεοδομικής Μελέτης θα πρέπει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της Ανάρτησης, ήτοι από Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 έως και Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, να καταθέσουν Ένσταση πλήρως τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.