ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εθελοντική αιμοδοσία. Σάββατο 18  Ιουνίου  ώρες 9:00 έως 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης ( Φειδιππίδου 25α Πλατεία  Ελευθερίας)

Leave a Reply

Your email address will not be published.