Με τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στον τόπο μας, γυρίζουμε σελίδα.

Τα τελευταία χρόνια, μαζί με την κεντρική διοίκηση, ως Δήμος προγραμματίσαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τα έργα εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά και θα δημιουργήσουν την προοπτική οικονομικής ανάκαμψης.

Δημιουργούμε έναν τόπο που αξίζει να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Έναν τόπο που θα θέλουν να ζήσουν τα παιδιά μας. Έναν τόπο που αξίζει να ζεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.