Για περαιτέρω πληροφορίες, γενικού τύπου ή ειδικότερες (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση για την πορεία εξυπηρέτησης αιτήματος), σε θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.), μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο “1512”.

Αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης  και την εξυπηρέτηση του εισερχομένου αιτήματος αποτελεί η ταυτοποίηση του συνομιλητή, μέσω της σχετικής Υπηρεσίας ταυτοποίησης της ΗΔΙΚΑ (AMKA).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία στο Σύστημα  Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων Π.Α. – στο οποίο εντάσσεται και η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου “1512” – διέπονται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού [(ΕΕ) 2016/279] περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ώρες λειτουργίας για το κοινό: Εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 το πρωί έως 14:30 το μεσημέρι.

Το κόστος της κλήσης προς τον τετραψήφιο αριθμό 1512 είναι:
Αστική χρέωση όταν η κλήση πραγματοποιείται από σταθερό τηλέφωνο OTE. Αν πραγματοποιείται από κινητό ή από σταθερό άλλου παρόχου τότε το κόστος καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου τηλεφωνίας του καλούντος.

Σημείωση 1: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα εξυπηρέτησης και η ασφάλεια της επικοινωνίας, το σύνολο των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων καταγράφεται-ηχογραφείται. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της κλήσης και την εξυπηρέτηση του καλούντος είναι η ρητή συναίνεσή του στην ηχογράφηση και στα αναφερόμενα στο σχετικό ηχητικό μήνυμα.

Σημείωση 2: Η Περιφέρεια Αττικής προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προβούν σε καταγγελίες, διατηρώντας την ανωνυμία τους. Επισημαίνεται ωστόσο, πως η ψηφιακή και τηλεφωνική επικοινωνία δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού στοιχείων ή απαιτούν καταγραφή στοιχείων, τα οποία η Περιφέρεια Αττικής θα είναι υποχρεωμένη να παραδώσει σε περίπτωση εισαγγελικής παραγγελίας ή άλλης εντολής από δικαστική ή ανακριτική αρχή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.