ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ (Για την κάλυψη δράσεων

By dimos.gr Jun 3, 2022

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης.

και εδώ τη σχετική Υ/Δ.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.