ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ (Για την κάλυψη δράσεων

TOP Δήμοι

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης.

και εδώ τη σχετική Υ/Δ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.