ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ (Για την κάλυψη δράσεων

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση. Δείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης. και εδώ τη σχετική Υ/Δ.

Continue Reading