ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

By dimos.gr May 10, 2022

Συνεχίζεται η φροντίδα όλων των ρεμάτων της πόλης του Αλίμου: Οι εργαζόμενοι του Δήμου  καθαρίζουν με τα χέρια τα σκουπίδια που ορισμένοι ασυνείδητοι έχουν πετάξει μέσα στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων και αποψιλώνουν τα αγριόχορτα, ώστε τα ρέματα να είναι καθαρά, ανοιχτά και ασφαλή.

Πρόκειται για μια επίπονη χειρωνακτική δουλειά, που γίνεται χωρίς τη χρήση μηχανημάτων, ακριβώς για να υπάρξει σεβασμός και προστασία της φυσικής μορφής των ρεμάτων.

Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι τα ρέματα να αποτελούν φυσικούς και ποιοτικούς υδροβιότοπους, ουσιαστικά δηλαδή να λειτουργούν ως γραμμικά πάρκα πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.