Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές νηπίων και βρεφών για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου για το σχολικό έτος 2022-2023, θα γίνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 10 Μαΐου και έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, ώρα 00:00μ.μ.

Το link για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις:  http://pstathmoi.publicota.gr/galatsi/  

Παρακαλούμε, ανοίξτε και διαβάστε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2022

Κατεβάστε επίσης τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2022

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  2022-2023

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται :

Α΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97       τηλέφωνο: 210.2917080

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020

Β΄ Παιδικός Σταθμός : Ζήνωνος 4Α               τηλέφωνο: 210.2913511

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020

Γ΄ Παιδικός Σταθμός : Αρχιμήδους 2        τηλέφωνο: 210.2918722

Tα  νήπια που έχουν έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020

Δ΄ Παιδικός Σταθμός : Κουντουριώτου 96  τηλέφωνο: 210.2923040

Tα  νήπια που έχουν έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : Χρ. Τζαβέλα 10     τηλέφωνο: 210.2925294

Tα  νήπια που έχουν έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020

Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αχιλλέως 3         τηλέφωνο: 210.2934663

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020

και  τα  βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2020 έως 31.03.2021

Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1         τηλέφωνο: 210.2916176

   Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020 και  τα βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2020 έως 31.03.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.