Με την με αρ. πρωτ. 365364/28-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) στην επιχείρηση «Δ. ΖΑΧΟΣ – Α. ΜΠΕΚΙΡΗΣ Ο.Ε.» επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 52, στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, για δύο περιπτώσεις έλλειψης αναγραφής επί της πινακίδας λιανικής πώλησης του αριθμού παρτίδας και της ποικιλίας, προκειμένου περί προϊόντων του Πίνακα Α. του Άρθρου 28§6 της Υ.Α. (Υπουργικής Απόφασης) 91354/2017, κατά παράβαση του άρθρου 29§4 της ιδίας Υ.Α. 91354/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.