ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

TOP Uncategorized Δήμοι Παραδημοτικά Πολιτική Πολιτισμός Πρόσωπα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 03-05-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.