ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

By dimos.gr Apr 29, 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 03-05-2022

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.