ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 42 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ.…

Read More