Τροποποίηση (3η) της Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

By dimos.gr Apr 15, 2022

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.