07-04-2022 Ενημέρωση

Διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών Αγίας Γλυκερίας , Αγίας Ειρήνης στο Δήμο Γαλατσίου για το έτος 2022

 Με την απόφαση 92/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών.

1.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι εξής:

 • Αγίας Ειρήνης : 4 και 5 Μαΐου 2022
 • Αγίας Γλυκερίας : 12 και 13 Μαΐου 2022

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν να καταθέσουν αίτηση χορήγησης έγκρισης συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας.

2.Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

 • βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
 • άδεια παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείτε στις λαϊκές αγορές
 • άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο
 • άδεια χειροτέχνη
 • για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος
 • πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (Λουκουμάδες, ξηροί καρποί κλπ).
 • υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τους επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων λούνα παρκ
 • για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή

(Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής)

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο «Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων» μέσω πρωτοκόλλου από 07 Απριλίου 2022 έως και 26 Απριλίου 2022 και ο ενδιαφερόμενος αναμένει τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης και σε περίπτωση που εκλεγεί θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη στο «Ταμειακή Υπηρεσία» για να εκδοθεί η σχετική έγκριση συμμετοχής.

3.Τα τέλη για την τοποθέτηση εμπορευμάτων στις εμποροπανηγύρεις όπως αυτά ορίζονται με την υπ` αριθ. 72/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για τα δύο πανηγύρια έχουν ως εξής:

               για ένα (1)τ.μ  39,60€, για δύο (2)τ.μ 79,20€, για τέσσερα (4) τ.μ. 158,40€ , για οκτώ (8) τ.μ. 316,80€, για δώδεκα (12) τ.μ. 475,20€,

               για δεκαέξι (16) τ.μ. 633,60€ για δύο (2) ημέρες.

 • Για τον εορτασμό της Αγίας Ειρήνης (04-05-2022 και 05-05-2022) : επί της οδού Αγίας Ειρήνης (από τη Λεωφόρο Βεΐκου έως τη συμβολή με την οδό Παπαφλέσσα) εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεις.
 • Για τον εορτασμό της Αγίας Γλυκερίας (12-05-2022 και 13-05-2022)

Α ΖΩΝΗ : Επί της οδού Αγίας Γλυκερίας (από τη Λεωφόρο Γαλατσίου έως τη συμβολή με την οδό Νίκου Ξυλούρη) και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Πηγής έως τη συμβολή με την οδό Πρωτοπαπαδάκη), τετρακόσιες εβδομήντα δύο (472) θέσεις

 4.Η χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η ημερομηνία της οποίας θα  γίνει με νεότερη ανακοίνωση

 1. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι είδη ένδυσης , υπόδησης , νεωτερισμών , λευκών ειδών καλλιτεχνημάτων – χειροτεχνημάτων βιομηχανικών ειδών , δερμάτινων ειδών , βιομηχανικών ειδών , είδη υαλοπωλείου πλαστικών ειδών , καλλωπιστικών φυτών , ειδών υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής όπως πήλινες – πλαστικές γλάστρες χώμα καθώς και πώληση βιβλίων  ( άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022) .Επίσης μπορούν να πωλούνται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου Υγείας ( άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022)
 2. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση :

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ήμερες την εβδομάδα,

γ) το δέκα τοις (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη (άρθρο 37 παρ. 3 Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 134 του Ν. 4887/22).

Θα εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη αποφυγή της διασποράς της πανδημίας Covid -19, όπως αυτά θα ισχύουν κατά τη διεξαγωγή των θρησκευτικών πανηγυριών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.