Ο Δήμος Γαλατσίου, σε συνεργασία με την εταιρία «RECYCOM», έχει τοποθετήσει συνολικά 20 κόκκινους κάδους για τη συλλογή ρούχων και υποδημάτων, σε όλη την έκταση της πόλης. Παρότι είναι γνωστά τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων για το περιβάλλον, ωστόσο παρατηρείται επαναλαμβανόμενο φαινόμενο βανδαλισμού των κόκκινων κάδων στο Γαλάτσι, γεγονός που παρακωλύει το έργο της αποκομιδής, δημιουργεί μεγάλα κόστη αντικατάστασης και παράλληλα «τραυματίζει» τη γενικότερη εικόνα καθαριότητας των εκάστοτε γειτονιών, όπου λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους καταστροφικές πράξεις.

Συνεπώς, αν εντοπίσετε περιστατικό βανδαλισμού των κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στην περιοχή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Άμεση Δράση, καθώς και στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της RECYCOM, τα οποία είναι 6936.153163 και 6984.499072 (www.recycom.gr).

Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δράση αυτή, που συμβάλλει στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, θα πρέπει να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο βανδαλισμού των κόκκινων κάδων, το οποίο δηλώνει έλλειψη σεβασμού και πολιτισμού, όχι μόνο ως προς το περιβάλλον, αλλά και ως προς τους πολίτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.