Δωρεάν διανομή προϊόντων την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ, στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ»

Ο Δήμος Γαλατσίου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης 40, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, που συμμετέχει…

Read More