Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συστάθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Καρυπίδης
Ο καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Στέργιος Γκανάτσιος, είναι ο πρώτος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις τρεις πρώτες περιφέρειες της χώρας, που προχώρησαν στη σύσταση του Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο να εισφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδέες και σκέψεις σε θέματα έρευνας καινοτομίας και επιστήμης. Ο περιφερειάρχης, Θεόδωρος Καρυπίδης,...