31 φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας

0
309

Στην περιοχή της Κόνιτσας, βρέθηκαν το 2ο δεκαήμερο του Οκτώβρη, 31 φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  και τρεις  καθηγήτριές τους,  στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων» – Πρακτική Άσκηση Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με σκοπό να εργαστούν σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στη Μόλιστα, στο Γανναδιό και στην Καστάνιανη.

Το επιστημονικό υλικό, που προέκυψε, θα είναι δημόσια εκτεθειμένο και προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ http://5a.arch.ntua.gr/μετά τη μελέτη και επεξεργασία του.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, φοιτητές και διδάσκοντες θα επανέλθουν στην περιοχή στα πλαίσια ημερίδας, που θα διοργανωθεί με στόχο την παρουσίαση των εργασιών, τη διατήρηση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της περιοχής.