1,625 εκατ. ευρώ στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών από ΥΠΕ

0
256

Η τρίτη δόση,  ύψους 200.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του 2017, εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, από τον λογαριασμό του υπουργείου «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η απόδοση του ποσού εγκρίθηκε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των όρων της από 01/03/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την πραγμάτωση του εν λόγω Προγράμματος, για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 – 31.12.2017.