Περ. Κεντρικής Μακεδονίας: 2η συνεδρίαση για το το έργο BIOREGIO

0
264

Η δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου BIOREGIO που διοργανώνουν το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη).

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το πρόγραμμα BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις οικονομικές πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Στη 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων BIOREGIO θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του  Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ καθώς και της Τοπικής  Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group / LSG).  Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO,         η συγκέντρωση δεδομένων για τις περιφερειακές πολιτικές κυκλικής οικονομίας καθώς και η προετοιμασία για την 2η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου.