Συνεργασία των Ιωαννίνων και της Καστοριάς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των λιμνών τους

0
347

Σημαντικό παράγοντας μιας προσέγγισης ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι λίμνες των δύο περιοχών, θα αποτελέσει η έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ Καστοριάς και Ιωαννίνων, όπως προέκυψε κατά τη συνάντηση εργασίας, αναφορικά με το θέμα, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς  Σ. Αδαμόπουλος, ο πρόεδρος  Π.Τσουμάνης και στελέχη του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Ιωαννίνων, η αντιδήμαρχος  Β. Μέγα και ο προϊστάμενος  Θ. Λεοντίου από πλευράς Δήμου Ιωαννιτών, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Καστοριάς, καθώς και η καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  Μ. Μουστάκα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε παρουσίαση των έργων και των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για την προστασία και ανάδειξη της λίμνης της Καστοριάς, καθώς και των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον.